Lista e përputhshmërisë së klasifikuesit të llojeve të taksave, tarifave dhe pagesave të tjera, mbledhja e të cilave u caktohet autoriteteve doganore, me kodet e klasifikimit të buxhetit

Emri i llojit të pagesës Zbatueshmëria e Pagesave Lloji i pagesave Kodi i Llojit të Pagesave Kodi i Klasifikimit të Buxhetit
1 Tarifat doganore për operacionet doganore (për zhdoganimin e mallrave, për deklarata doganore mallra për operacione doganore) Pagesat e aplikuara në të gjithë EAEC 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Tarifat doganore për shoqërimin doganor Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Doganat e importit detyrë (detyra të tjera, taksat dhe tarifat që kanë efekt ekuivalent), detyrimi për të paguar i cili lindi nga viti 1 Shtator 2010 vit Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 import tarifa doganore, detyrimi për të paguar që lindi para 1 Shtator 2010 vit Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Detyrë speciale e vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese ndaj vendeve të treta (Shtojca Nr. 8 i Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 2014 të vitit) Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Detyrë antidumping e vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 në Traktatin mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 maj 2014) Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Detyrë kundërvënieje e vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 i Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 2014 të vitit) Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Masa mbrojtëse e shkas, e aplikuar në përputhje me Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë midis Bashkimit Ekonomik Euroazian dhe vendeve anëtare të saj, nga njëra anë, dhe Republikës Socialiste të Vietnamit, nga ana tjetër, nga 29 në maj 2015 Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Detyrë speciale paraprake Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Detyrë paraprake antidumping Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Detyrë paraprake e kompensimit Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Detyrë speciale e paguar në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve përkatëse paraprake të detyrave Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Detyrimi antidumping i paguar në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve përkatëse paraprake të detyrave Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Detyrimi kundërpagues i paguar në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve paraprake përkatëse të detyrave Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Tatimi mbi vlerën e shtuar Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Taksat doganore, taksat me tarifa të sheshtë për mallrat për përdorim personal Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Pagesa doganore kumulative për mallrat për përdorim personal Pagesat e përdorura në të gjithë EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Tarifat e ruajtjes doganore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Eksporti i taksës doganore në naftë të papërpunuar të eksportuar jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Eksporti i taksës doganore në naftë të papërpunuar, me përjashtim të naftës që eksportohet jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Eksport doganore për gaz natyror Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Eksport doganore për mallrat që rrjedhin nga nafta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Eksporti i taksës doganore për mallrat për të cilat nuk ka një kod të veçantë për llojin e taksës doganore të eksportit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Eksporti i taksës doganore në naftë bruto të eksportuar nga territori i Federatës Ruse përmes territorit të Republikës së Bjellorusisë me tubacion, në kuadër të marrëveshjeve të veçanta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Eksportet e taksave doganore 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Taksa e akcizës mbi alkoolin etilik nga lëndët e para ushqimore (përjashtuar distilatet e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Taksa e akcizës për produktet që përmbajnë alkool Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Taksa e akcizës në tubin e duhanit, pirjen e duhanit, përtypjen, thithjen, nuhatjen, nargjile (pa përfshirë duhanin që përdoret si lëndë e parë për prodhimin e produkteve të duhanit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Akcizë për automjetin me benzinë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Akciza mbi benzinën e drejtpërdrejtë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Akcizë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori deri në 67,5 kW (90 l.a.) gjithëpërfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Akciza në naftë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Akciza për vajrat e motorëve për motorët me naftë dhe (ose) karburator (injeksion) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Akcizë për verërat, verërat e frutave (duke përjashtuar verërat me gaz (shampanjë), pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit etilik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore dhe (ose) të rrushit të alkoolizuar ose lëng tjetër frutash, dhe (ose) distilim të verës, dhe ( ose) distilim frutash Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Akciza mbi birrën me përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik deri në 0,5 për qind përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Akcizë për produktet alkoolike me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik që tejkalon përqindjen 9 (pa përfshirë birrën, verërat, verërat e frutave, verërat e gazuara (shampanjë), pijet verë të bëra pa shtimin e alkoolit të korrigjuar etilik të bërë nga lëndët e para ushqimore dhe (ose) rrushi alkoolik ose wort tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Akcizë për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik deri në 9 përqind përfshirëse (pa përfshirë birrën, pijet e bëra nga birra, verërat, verërat e frutave, verërat e gazuara (shampanjë), mushtin, poirein, livadhin, pijet e verës të bëra pa shtimin e etilit të korrigjuar alkooli i prodhuar nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose) rrushi i alkoolizuar ose lugët e tjera të frutave, dhe (ose) distilimi i verës, dhe (ose) distilimi i frutave) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Akcizë mbi distilon verën, rrushin, frutat, konjakun, kalvados, tempullin Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Akciza ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para jo ushqimore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Taksa e akcizës për musht, poir, livadh Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Taksa e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 67,5 kW (hp xNUMX) dhe deri në 90 kW (112,5 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Taksa e akcizës për motoçikleta me fuqi motorike më të madhe se 112,5 kW (hp 150) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Akcizë për verërat me gaz (shampanjë) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Taksa e akcizës për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik në tejkalim të përqindjes 0,5 dhe deri në 8,6 për qind përfshirëse, pije me bazë birre Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Akciza mbi birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të një pjese vëllimi të alkoolit etilik më shumë se 8,6 përqind Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Akcizat në cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Akcizë në cigarillos (cigare), bidi, cretec Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Akciza mbi cigare, cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Taksa e akcizës për distilat e mesëm Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Taksa e akcizës në sistemet elektronike të shpërndarjes së nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Akciza mbi lëngjet për sistemet elektronike të shpërndarjes së nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Akciza mbi duhanin (produktet e duhanit) të destinuara për konsum nga ngrohja Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Taksa e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori mbi 112,5 kW (hp 150) dhe deri në 147kW (200 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Taksa e akcizës për automjetet me fuqi motori që tejkalon 147 kW (hp 200) dhe deri në 220 kW (300 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Taksa e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 220 kW (hp xNUMX) dhe deri në 300 kW (294 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Taksa e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 294 kW (hp xNUMX) dhe deri në 400 kW (367 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Taksa e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motorike më të madhe se 367 kW (hp 500) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Taksë indirekte 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fondet nga shitja e pasurive të konfiskuara në drejtim të shitjes së inventarëve të pasurisë së specifikuar Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Fondet nga shitja e mallrave të ndaluar nga autoritetet doganore në shumën e llogaritur në ditën e ndalimit të këtyre mallrave, importojnë detyrime doganore dhe taksa që do të paguheshin kur mallrat e ndaluar vendoseshin nën procedurën doganore për lëshim për konsum shtëpiak Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Dënimet, me përjashtim të gjobave për shkelje të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të organeve rregulluese të monedhës, të caktuar nga autoritetet doganore dhe gjobat për shkelje të legjislacionit të Federatës Ruse mbi themelet e sistemit kushtetues të Federatës Ruse, mbi fuqinë shtetërore të Federatës Ruse, mbi shërbimin publik të Federatës Ruse, në zgjedhje dhe Referendumi i Federatës Ruse për Komisionerin për të Drejtat e Njeriut në Federatën Ruse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Dënime për shkelje të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të autoriteteve të rregullimit të monedhave të përcaktuara nga autoritetet doganore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Dënime për shkelje të legjislacionit të Federatës Ruse mbi themelet e sistemit kushtetues të Federatës Ruse, mbi fuqinë shtetërore të Federatës Ruse, në shërbimin publik të Federatës Ruse, për zgjedhjet dhe referendumet e Federatës Ruse, mbi Komisionerin për të Drejtat e Njeriut në Federatën Ruse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Fondet e marra si rezultat i masave civile dhe administrative Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Fondet e marra si rezultat i zbatimit të masave të përgjegjësisë penale në rastet e iniciuara nga autoritetet doganore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Mjetet dhe gjobat 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Lloje të tjera pagese që u ngarkohen autoritetet doganore
65 Të ardhura të tjera nga ofrimi i shërbimeve të paguara nga marrësit e fondeve dhe kompensimi i kostos Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Të ardhura të tjera jo-tatimore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Pagesa paraprake ndaj doganave të ardhshme dhe pagesa të tjera Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Sigurimi i përmbushjes së detyrimit për të paguar detyrimet doganore, taksat, detyrimet speciale, antidumping, kundërbalancuese, me përjashtim të kolateralit të tillë të paguar në para Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9080
69 Depozita e parave të gatshme si siguri për përmbushjen e detyrimit për të paguar detyrimet doganore, taksat, detyrimet speciale, antidumping, kundërbalancuese Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si përfaqësues doganor Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që vepron në fushën e doganave si transportues doganor Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si pronar i një depoje të magazinimit të përkohshëm Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si pronar i një depoje doganore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si pronar i një dyqani pa taksa Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një operatori të autorizuar ekonomik Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që vepron në fushën e doganave si pronar i një depoje të lirë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Sigurimi i përmbushjes së detyrave të një personi juridik që vepron në fushën e doganave si përfaqësues doganor dhe transportues doganor Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si përfaqësues doganor, dhe sigurimin e kryerjes së detyrave të një operatori të autorizuar ekonomik Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që kryen veprimtari në fushën e doganave si transportues doganor, dhe sigurimin e kryerjes së detyrave të një operatori të autorizuar ekonomik Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Sigurimi i kryerjes së detyrave të një personi juridik që vepron në fushën e doganave si përfaqësues doganor dhe transportues doganor, dhe siguron kryerjen e detyrave të një operatori të autorizuar ekonomik Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Garancia e parave të gatshme të paguara si garanci për përmbushjen e detyrimeve të organizatës për përdorimin e pullave të akcizave të fituara për të cilat nuk është përmbushur detyrimi i organizatës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fondet e paguara nga importuesit tek autoritetet doganore për lëshimin e pullave të akcizës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Pagesa e largimit e paguar për rrota transport (shasi) dhe rimorkiot për ato të importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve me rrota (shasi) dhe rimorkiot për ato të importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Tarifa e shfrytëzimit e paguar për automjetet me rrota (shasi) dhe rimorkiot për to, të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Detyrë shtetërore për marrjen e vendimeve paraprake për klasifikimin e mallrave sipas Nomenklaturës së Unifikuar të Mallrave të Aktivitetit të Jashtëm Ekonomik të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Pagesa e shfrytëzimit e paguar për automjete vetëlëvizëse dhe rimorkio të importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve vetëlëvizëse dhe rimorkioneve të importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Pagesa e shfrytëzimit e paguar për automjetet vetëlëvizëse dhe rimorkiot për to, të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Lloje të tjera pagese, mbledhja e të cilave u besohet autoriteteve doganore 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Gjobat për pagesa të vonuara të detyrimeve doganore për operacionet doganore (për zhdoganimin e mallrave, për deklarata doganore e mallravepër operacionet doganore) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Dënim për pagesa të vonuara të tarifave doganore për përcjellje doganore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Dënimet për pagesa të vonuara të detyrimeve doganore të importit (detyrime të tjera, taksat dhe tarifat me efekt ekuivalent), detyrimi për të paguar që lindi nga shtatori 1 në 2010 të vitit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Dënimi për pagesa me vonesë të taksës doganore të importit, detyrimi për të paguar që lindi përpara shtatorit 1 2010 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Dënim për pagesa me vonesë të detyrës speciale të vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 në Traktatin mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Dënimet për pagesa të vonuara të detyrës antidumping të përcaktuara në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 në Traktatin mbi Unionin Ekonomik Euroazian të majit 29 në 2014 të vitit XNUMX) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Dënim për pagesa me vonesë të detyrës kundërvepruese të vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 në Traktatin mbi Unionin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Dënimi për pagimin e vonuar të tatimit mbi vlerën e shtuar Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Dënim për pagesa të vonuara të detyrimeve doganore dhe taksave me tarifa të sheshtë për mallrat për përdorim personal Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Dënim për pagesa të vonuara të pagesës doganore totale në lidhje me mallrat për përdorim personal Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Dënimi për vonesën në pagimin e tarifave doganore për ruajtje Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Dënim për pagesa me vonesë të një detyre të veçantë të vendosur në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Dënimi për pagesa të vonuara të detyrës antidumping të përcaktuara në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Dënimi për pagimin e vonuar të detyrës së kompensimit të vendosur në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Dënimi për pagesa me vonesë të detyrës speciale paraprake Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Dënimi për pagesa me vonesë të detyrës antidumping paraprak Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Dënimi për pagesa të vonuara të detyrës kundërvlerësuese të përkohshme Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Dënimi për pagimin me vonesë të një detyre të veçantë të paguar në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve përkatëse paraprake të detyrave Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Dënimet për pagesa të vonuara të detyrës antidumping të paguara në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve paraprake përkatëse të detyrave Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Dënimet për pagesën me vonesë të detyrës së kompensimit të paguar në mënyrën e përcaktuar për mbledhjen e llojeve përkatëse paraprake të detyrave Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Dënim për pagesa të vonuara të taksës doganore të eksportit në naftë bruto të eksportuara jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Dënim për pagesa të vonuara të taksës doganore të eksportit në naftë bruto, me përjashtim të naftës që eksportohet jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Dënim për pagesa të vonuara të doganës eksportuese në gaz natyror Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Dënim për pagesa të vonuara të doganës eksportuese për mallrat që rrjedhin nga nafta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Dënimet për pagesa të vonuara të taksës doganore të eksportit për mallrat për të cilat nuk është krijuar një kod i veçantë për llojin e taksës doganore të eksportit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Dënim për pagesa të vonuara të doganës së eksportit në naftë bruto të eksportuara nga territori i Federatës Ruse përmes territorit të Republikës së Bjellorusisë me tubacion, në bazë të marrëveshjeve të veçanta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Dënimi për pagesa të vonuara të akcizës ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para ushqimore (pa përfshirë distilatet e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për produktet që përmbajnë alkool Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Dënimi për pagesa të vonuara të akcizës në tubin e duhanit, pirjen e duhanit, përtypjen, thithjen, nuhatjen, nargjile (përveç duhanit të përdorur si lëndë e parë për prodhimin e produkteve të duhanit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës në automjetin benzinë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Dënimi për pagimin e vonë të akcizës për benzinë ​​të drejtpërdrejtë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori deri në 67,5 kW (90 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Dënim për pagesa të vonuara të akcizës për naftë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Dënimi për pagimin e vonë të akcizës në vajrat e motorëve për motorët me naftë dhe (ose) karburator (injeksion) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Dënim për pagesa me vonesë të akcizës për verërat, verërat e frutave (përjashtuar verërat me gaz (shampanjë), pije vere të bëra pa shtimin e alkoolit etik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore dhe (ose) rrushit të alkoolizuar ose rrushit tjetër të frutave, dhe (ose) verë distilim dhe / ose distilim frutash Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për birrën me përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik deri në 0,5 për qind përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik më të madh se përqindja 9 (me përjashtim të birrës, verës, verës së frutave, verës së gazuar (shampanjës), pijeve të verës të bëra pa shtimin e alkoolit të korrigjuar etilik të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose ) rrush i alkoolizuar ose lëng tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Dënim për pagesa me vonesë të akcizës për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik deri në 9 përqind përfshirëse (pa përfshirë birrën, pije të bëra në bazë të birrës, verërave, verërave të frutave, verërave të gazuar (shampanjë), mushtit, poire, livadhit, pijeve të verës të bëra pa shtimin e alkoolit etilik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose) rrushi i alkoolizuar ose lugë tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Dënim për pagesa të vonuara të akcizës për distilat e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para jo ushqimore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Dënimi për pagesa të vonuara të akcizës për musht, poir, livadh Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Dënimet për taksat e akcizës me vonesë për veturat e pasagjerëve me fuqi motori mbi 67,5 kW (hp 90) dhe deri në 112,5 kW (150 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për motoçikleta me fuqi motorike më të madhe se 112,5 kW (150 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Dënimi për pagesa të vonuara të akcizës për verërat me gaz (shampanjë) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik mbi shumën e 0,5 përqind dhe deri në 8,6 përqind përfshirëse, pijet e bëra në bazë të birrës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik më shumë se 8,6 përqind Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Dënim për pagesa të vonuara të akcizës për cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Dënimi për pagimin e vonë të akcizës për cigarillos (puro), bidi, kretek Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Dënim për pagesa të vonuara të akcizës për cigare, cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Dënimi për akcizën e vonë në distilatet e mesme Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës në sistemet elektronike të shpërndarjes së nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Dënimi për pagimin e vonë të akcizës për lëngjet për sistemet elektronike të furnizimit të nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Dënimi për pagesa të vonuara të akcizës për duhanin (produktet e duhanit) të destinuara për konsum me ngrohje Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Dënimet për taksat e akcizës me vonesë për veturat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalojnë kw 112,5 (hp 150) dhe deri në 147kW (200 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Dënimet për taksat e akcizës me vonesë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori më të madhe se kw 147 (hp 200) dhe deri në 220 kW (300 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Dënimet për taksat e akcizës me vonesë për veturat e pasagjerëve me fuqi motori mbi 220 kW (hp 300) dhe deri në 294 kW (400 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Dënimet për taksat e akcizës me vonesë për veturat e pasagjerëve me fuqi motori mbi 294 kW (hp 400) dhe deri në 367 kW (500 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Dënimi për pagesa me vonesë të akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motorike që tejkalon 367 kW (500 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Dënime për pagesa të vonuara të tarifës së shfrytëzimit të paguara për automjete me rrota (shasi) dhe rimorkio të importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve me rrota (shasi) dhe rimorkio të importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Dënime për pagesa të vonuara të tarifës së shfrytëzimit të paguara për automjete me rrota (shasi) dhe rimorkio për ato të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse dënimet 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Interesi për pagesën e shtyrë të taksës doganore të importit, detyrimin për të paguar që lindi nga shtatori 1 në 2010 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Interesi për pagesën e shtyrë të taksës doganore të importit, detyrimin për të paguar që lindi para shtatorit 1 2010 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Interesi sikur të ishte dhënë një shtyrje e pagesës së detyrës speciale, Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 i vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 i Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 në 2014 të vitit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra
152 Interesi sikur të ishte ofruar një shtyrje e pagesës së detyrës antidumping të vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërbalancuese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 i Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Interesi sikur të ishte siguruar një shtyrje e pagesës së detyrës kundërvepruese të vendosur në përputhje me Protokollin për zbatimin e masave speciale mbrojtëse, antidumping dhe kundërvepruese në lidhje me vendet e treta (Shtojca Nr. 8 i Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Interesi sikur të ishte ofruar shtyrja e pagesës së taksës doganore të eksportit në naftën bruto të eksportuar jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Interesi sikur të ishte ofruar pagesa e taksës doganore të eksportit për naftë bruto, me përjashtim të naftës që eksportohet jashtë territorit doganor të EAEU Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Interesi sikur pagesa e shtyrë e taksës doganore të eksportit në gaz natyror Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Interesi sikur të ishte ofruar një shtyrje e pagesës së taksës doganore të eksportit për mallrat që rrjedhin nga nafta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Interesi sikur të mos shtyhej pagesa e taksës doganore të eksportit për mallrat për të cilat nuk ishte krijuar një kod i veçantë për llojin e taksës doganore të eksportit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Interesi sikur të ishte ofruar shtyrja e pagesës së taksës doganore të eksportit në naftën bruto të eksportuar nga territori i Federatës Ruse përmes territorit të Republikës së Bjellorusisë me tubacione, sipas marrëveshjeve të veçanta Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Interesi për pagesën e shtyrë të akcizës për alkoolin etilik nga lëndët e para ushqimore (pa përfshirë distilatet e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Interesi për akcizën e shtyrë për produktet që përmbajnë alkool Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Interesi për akcizën e shtyrë në tubin e duhanit, pirjen e duhanit, përtypjen, thithjen, nuhatjen, nargjile (pa përfshirë duhanin që përdoret si lëndë e parë për prodhimin e produkteve të duhanit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Interesi për akcizën e shtyrë për benzinë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Interesi për akcizën e shtyrë për benzinë ​​të drejtpërdrejtë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Interesi për akcizën e shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori deri në 67,5 kW (90 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Interesi për akcizën e shtyrë për naftë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Interesi për akcizën e shtyrë për vajrat e motorëve për motorët me naftë dhe (ose) karburator (injeksion) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Interesi për taksat e akcizës së shtyrë për verërat, verërat e frutave (duke përjashtuar verërat me gaz (shampanjë), pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit etik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore dhe (ose) rrushit të alkoolizuar ose rrushit tjetër të frutave, dhe (ose) verë distilim dhe / ose distilim frutash Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Interesi për pagesën e shtyrë të akcizës për birrën me përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik deri në 0,5 përqind për qind Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Interesi për akcizën e shtyrë për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik në tepricë të përqindjes 9 (pa përfshirë birrën, verërat, verërat e frutave, verërat me gaz (shampanjë), pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit të korrigjuar etilik të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose ) rrush i alkoolizuar ose lëng tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Interesi për akcizën e shtyrë për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik deri në 9 përqind përfshirëse (pa përfshirë birrën, pijet e bëra nga birra, verërat, verërat e frutave, verërat e gazuara (shampanjë), mushtin, puaren, livadhin, pijet e verës të bëra pa shtimin e alkoolit etilik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose) rrushi i alkoolizuar ose lugë tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Interesi për akcizën e shtyrë për verën, rrushin, frutat, konjakun, kalvados dhe distilatet Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Interesi për pagesën e shtyrë të akcizës ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para jo ushqimore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Interesi për akcizën e shtyrë për musht, poir, livadh Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Interesi për taksën e akcizës së shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 67,5 kW (HP 90) dhe deri në 112,5 kW (150 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Interesi për akcizën e shtyrë për motoçikleta me fuqi motori më të madhe se 112,5 kW (150 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Interesi për akcizën e shtyrë për verërat me gaz (shampanjë) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Interesi për akcizën e shtyrë për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të alkoolit etilik për vëllim mbi shumën e 0,5 përqind dhe deri në 8,6 për qind përfshira, pije me bazë birre Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Interesi për pagesën e shtyrë të akcizës për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik më të madh se përqindja 8,6 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Interesi për taksat e akcizës së shtyrë për cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Interesi për pagesën e shtyrë të akcizës për cigarillos (puro), bidi, kretek Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Interesi për akcizën e shtyrë për cigare, cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Interesi për akcizën e shtyrë për distancat e mesme Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Interesi për akcizën e shtyrë për sistemet elektronike të shpërndarjes së nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Interesi për akcizën e shtyrë për lëngjet për sistemet elektronike të furnizimit të nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Interesi për akcizën e shtyrë për duhanin (produktet e duhanit) të destinuara për konsum me ngrohje Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Interesi për taksën e akcizës së shtyrë për automjetet e pasagjerëve me fuqi motori mbi 112,5 kW (hp 150) dhe deri në 147kW (200 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Interesi për taksën e akcizës së shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 147 kW (HP 200) dhe deri në 220 kW (300 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Interesi për taksën e akcizës së shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 220 kW (HP 300) dhe deri në 294 kW (400 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Interesi për taksën e akcizës së shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 294 kW (HP 400) dhe deri në 367 kW (500 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Interesi për akcizën e shtyrë për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 367 kW (500 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Interesi për pagesën e shtyrë të taksës së vlerës së shtuar Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi për pagesa të shtyra 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Interesi për këstet e pagesës së taksës doganore të importit, detyrimi për të paguar që lindi nga shtatori 1 2010 vit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Interesi për këstet e taksës doganore të importit, detyrimi për të paguar që lindi përpara shtatorit 1 2010 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Interesi për këstet për pagimin e akcizës ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para ushqimore (pa përfshirë distilatet e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Interesi për planin e kësteve për akcizën për produktet që përmbajnë alkool Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Interesi për këstet e akcizës në tubin e duhanit, pirjen e duhanit, përtypjen, gjiri, thithjen, nargjile (me përjashtim të duhanit të përdorur si lëndë e parë për prodhimin e produkteve të duhanit) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Interesi për planin e kësteve për akcizën në benzinë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Interesi për akcizën e planit të kësteve për benzinë ​​të drejtpërdrejtë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Interesi për planet me këste për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori deri në 67,5 kW (90 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Interesi për planin e kësteve për akcizën në naftë Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Interesi për këstet e akcizës për vajrat e motorëve për motorët dizel dhe (ose) karburator (injeksion) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Interesi për këstet për akcizat për verërat, verërat e frutave (përjashtuar verërat me gaz (shampanjë), pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit etik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore dhe (ose) rrushit të alkoolizuar ose rrushit tjetër të frutave, dhe (ose) verë distilim dhe / ose distilim frutash Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Interesi për këstet e akcizës për birrën me përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik deri në 0,5 për qind përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Interesi për këstet e akcizës për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik mbi qind të 9 përqind (pa përfshirë birrën, verërat, verërat e frutave, verërat me gaz (shampanjë), pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit të korrigjuar etilik të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose ) rrush i alkoolizuar ose lëng tjetër frutash, dhe (ose) distilim i verës, dhe (ose) distilim frutash) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Interesi për këstet e akcizës për produktet e alkoolit me një pjesë të vëllimit të alkoolit etilik deri dhe duke përfshirë përqindjen 9 (pa përfshirë birrën, pijet e bëra nga birra, verërat, verërat e frutave, verërat e gazuara (shampanjë), mushtin, poire, livadhin, pije verë të bëra pa shtimin e alkoolit etilik të korrigjuar të bërë nga lëndët e para ushqimore, dhe (ose) rrushi i alkoolizuar ose lugët e tjera të frutave, dhe (ose) distilimi i verës, dhe (ose) distilimi i frutave) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Interesi për këstet e akcizës për distilatet e verës, rrushit, frutave, konjakut, kalvados, tempullit Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Interesi për pagesën me këst të akcizës ndaj alkoolit etilik nga lëndët e para jo ushqimore Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Interesi për planin e kësteve për akcizën për musht, poir, livadh Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Interesi për planet me këste për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 67,5 kW (hn XXUM) dhe deri në 90 kW (112,5 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Interesi për këstet për akcizat në motoçikleta me fuqi të motorit mbi 112,5 kW (150 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Interesi për këstet për akcizën për verërat me gaz (shampanjë) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Interesi për planin e kësteve për akcizën në birrë me një përmbajtje normative (të standardizuar) të alkoolit etilik për vëllim më të madh se përqindja 0,5 dhe deri në 8,6 për qind përfshirëse, pije me bazë birre Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Interesi për këstet e akcizës për birrën me një përmbajtje normative (të standardizuar) të fraksionit të vëllimit të alkoolit etilik më të madh se përqindja 8,6 Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Interesi për këstet për akcizat në cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Interesi për këstet e akcizës për cigarillos (puro), bidi, kretek Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Interesi për këstet e akcizës për cigare, cigare Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Interesi për këstet e akcizës në distilatimet e mesme Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Interesi për këstet për akcizat në sistemet elektronike të furnizimit të nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Interesi për akcizën e kësteve për lëngjet për sistemet elektronike të shpërndarjes së nikotinës Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Interesi për këstet për akcizën e duhanit (produktet e duhanit) të destinuara për konsum nga ngrohja Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Interesi për këste për akcizat për automjetet e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 112,5 kW (xNUMX hp) dhe deri në 150 kW (147 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Interesi për planet me këste për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 147 kW (hn XXUM) dhe deri në 200 kW (220 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Interesi për planet me këste për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 220 kW (hn XXUM) dhe deri në 300 kW (294 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Interesi për planet me këste për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 294 kW (hn XXUM) dhe deri në 400 kW (367 hp) përfshirëse Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Interesi për planin e kësteve për taksat e akcizës për makinat e pasagjerëve me fuqi motori që tejkalon 367 kW (500 hp) Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Interesi për pagesën me këste të taksës së vlerës së shtuar Pagesat, pagesa e të cilave parashikohet nga legjislacioni i Federatës Ruse Interesi me këste 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 në 20 (228)


Nga 1.01.2020, BSC-të e mëposhtme janë përjashtuar nga klasifikimi i buxhetit i të ardhurave buxhetore:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Pranime të tjera nga gjobat monetare (gjobat) dhe shuma të tjera për dëmet e kredituara në buxhetin federal";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Kamatë e paguar në rast të shkeljes së kushteve për transferimin e shumës së taksave doganore të eksportit";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "Fondet nga asgjësimi dhe shitja e konfiskuar dhe pasurive të tjera u kthyen në të ardhurat e Federatës Ruse, me përjashtim të fondeve nga shitja e pasurisë së konfiskuar të marrë si rezultat i veprave të korrupsionit (në lidhje me shitjen e inventarëve të pronës në fjalë) (të tjera fondet nga asgjësimi dhe shitja e konfiskuar dhe pasurive të tjera u kthyen në të ardhurat e Federatës Ruse);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 ”Grumbullimi i parave (gjobat) për veprat penale në fushën e taksave dhe tarifave të përcaktuara nga Kodi i Federatës Ruse për kundërvajtjet administrative ";
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 "Grumbullimi i parave (gjobat) për shkelje të akteve që përbëjnë të drejtën e Unionit Ekonomik Euroazian, legjislacionin e Federatës Ruse mbi doganat";
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Mbledhja e parave (gjobat) për shkelje të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të organeve rregulluese të monedhës, si dhe legjislacionit të Federatës Ruse në fushën e kontrollit të eksportit";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Grumbullimi i parave (gjobat) për shkelje të legjislacionit të Federatës Ruse mbi themelet e sistemit kushtetues të Federatës Ruse, mbi fuqinë shtetërore të Federatës Ruse, mbi shërbimin publik të Federatës Ruse, për zgjedhjet dhe referendumet e Federatës Ruse, mbi Komisionerin për të Drejtat e Njeriut në Federata Ruse ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Gjobat në të holla (gjobat) për shkeljen e legjislacionit të Federatës Ruse për kundërveprimin e legalizimit (pastrimit) të të ardhurave nga krimi dhe financimin e terrorizmit, për qarkullimin e drogave narkotike dhe psikotrope";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "Gjobat monetare (gjobat) dhe shumat e tjera që mund të rikuperohen nga personat fajtorë për kryerjen e krimeve dhe kompensimin e dëmit pronësor të kredituar në buxhetin federal";
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Gjobat monetare (gjobat) për shkeljen e legjislacionit pyjor për parcelat pyjore që janë në pronësi federale";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "Grumbullimi i parave (gjobat) për shkelje të ligjit për kontrollin shtetëror mbi zbatimin e transportit rrugor ndërkombëtar";
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "Gjobat monetare (gjobat) për kundërvajtjet administrative që cenojnë shëndetin, parashikuar nga Kodi i kundërvajtjeve administrative të Federatës Ruse".