Komiteti Ndërkombëtar Detar / MMK

Komiteti Ndërkombëtar Detar është një organizatë joqeveritare e cila synon të promovojë me të gjitha mjetet dhe aktivitetet e duhura unifikimin e ligjit të detit dhe tregtisë, si dhe të zakoneve dhe praktikave.

ДShumë kohë më parë në 1888, vendet e Skandinavisë parashtruan një propozim për krijimin e një Zyre Ndërkombëtare Detare në mënyrë që të zgjidhin problemet e detarisë teknike, të marrin në konsideratë problemet e sigurisë operacionale të navigimit.

 

MMK - Komiteti Ndërkombëtar DetarNë 1897, me iniciativën e Shoqatës së Drejtësisë Ndërkombëtare, me qëllim të promovimit të unifikimit të normave të ligjit të detit dhe tregtisë, doganave dhe praktikës, u themelua një organizatë joqeveritare ndërkombëtare, Komiteti Ndërkombëtar Detar (Comité Maritime International) CMI, të cilët merreshin me temat e së drejtës detare. Organizata kreu unifikimin duke përgatitur projekt marrëveshje ndërkombëtare, duke zhvilluar norma uniforme të legjislacionit kombëtar, duke studiuar dhe përgjithësuar zakonet dhe praktikën e zbatimit të tyre, duke inkurajuar krijimin e një shoqate kombëtare për ligjin e detit në vende të ndryshme. Anëtarët e kësaj organizate janë 48 shoqata të ligjit të detit.

Sipas rregullave MMK, vetëm një shoqatë në vend (nëse Asambleja nuk vendos ndryshe), nëse qëllimet e saj janë në përputhje me qëllimet e komitetit dhe anëtarët e tij (çdo individ dhe person juridik) janë të lidhur në aktivitetet e tyre me detin dhe tregtinë ose janë ekspertë në ligjin e detit dhe transportit tregtar , mund të bëhet anëtar i Komitetit Ndërkombëtar Detar. Në rast se një vend nuk ka një shoqatë kombëtare dhe nëse ndonjë organizatë e atij vendi emëron veten si një anëtar të Komitetit Ndërkombëtar Detar, Asambleja mund të bie dakord për një anëtarësim të tillë pasi të jetë i bindur se qëllimet, ose një prej qëllimeve të ndjekura nga kjo organizatë , është unifikimi i ligjit detar dhe tregtar, si dhe zakonet dhe praktikat detare.

Anëtarët e plotë të MMK-së mund të jenë vetëm anëtarë të shoqatës që i emëron ata për zgjedhje nderi. Anëtarët e përkohshëm janë shtetas të shteteve që nuk kanë shoqatat e tyre dhe pranohen në një seancë të Kuvendit të MMK-së pa të drejtë vote. Organet e Komitetit Ndërkombëtar Detar janë Asambleja, Këshillat Ekzekutiv dhe Administrativ dhe Presidenti. Kuvendi përbëhet nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe anëtarët e Këshillit Ekzekutiv.

Karta e MMK parashikon formimin e organeve ndihmëse, nënkomisioneve dhe grupeve të punës. MMK mban kontakte të ngushta me organizata të tjera në fushën e ligjit ndërkombëtar të detit (UNCTAD, UNCITRAL, ICSOM, UNIDROIT), ka status konsultativ me IMO, dhe po zhvillon ligjin privat ndërkombëtar të detit.

Komiteti Ndërkombëtar Detar ka përgatitur mbi 30 projekt konventa, 16 prej të cilave u miratuan në konferenca ndërkombëtare, ndër to, në veçanti:

 • Konventa Ndërkombëtare për unifikimin e disa rregullave të përplasjes 1910 për vitin;
 • Ndihma dhe shpëtimi në det (1910);
 • Kufizimet e përgjegjësisë së pronarit të transportuesit (1924);
 • Arrestimi dhe pengu i anijeve (1926);
 • Imuniteti i Gjykatave Shtetërore (1926);
 • Konventa Ndërkombëtare 1962 për Përgjegjësinë e Operatorëve Bërthamorë të Vitit;
 • Qiradhëniet dhe hipotekat e detit (1967);
 • Konventa e Athinës për Transportin nga Deti i Pasagjerëve dhe Bagazhet e tyre të 1974 të Vitit.

Doesfarë bën MMK:

 • Zhvillon projekt konventa, marrëveshje ndërkombëtare;
 • Promovon formimin e shoqatave kombëtare të ligjit të detit, duke siguruar një lidhje të strukturuar midis tyre;
 • Ndërvepron me organizata të specializuara ndërkombëtare;
 • Studion dhe përmbledh përvojën dhe praktikat e zbatimit të konventave ekzistuese.

Vitet e fundit, organizata ka zhvilluar projekt konventa mbi sigurimin detar, rezervimet në faturat e ngarkesës, arbitrazhin detar, statusin ligjor të terminaleve, anijet në portet e huaja, regjistrimin e anijeve dhe problemet e përshpejtimit të ratifikimit të konventave nga shtetet.

Organizata boton gjithashtu koleksione të konventave ndërkombëtare mbi ligjin e detit, dokumente të komitetit ndërkombëtar detar dhe referenca të tjera.

Selia e kësaj organizate është e vendosur në Antwerp (Belgjikë). Uebfaqja zyrtare e organizatës https://comitemaritime.org.

Shoqatat e se drejtes nderkombetare te detit ne RUSI

Vendimi për krijimin e një organizate publike në Rusi - një shoqatë e së drejtës ndërkombëtare të detit - u mor në 1968 nga udhëheqja e lartë e BRSS.
Në dhjetor 1968, Asambleja Themeluese e Shoqatës, një organizatë publike e pavarur e avokatëve që merren me problemet e ligjit të detit, u mbajt në Moskë. Nismëtarët e Shoqatës ishin avokatë sovjetikë dhe figura ndërkombëtare.

Në 1969, Shoqata u pranua në Komitetin Ndërkombëtar Detar (MMK), një organizatë joqeveritare ndërkombëtare që bashkon ligjin e shoqatave të ligjit të detit të shumë vendeve të botës me 1897 dhe në atë kohë luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ligjit ndërkombëtar të detit.

Anëtarët e Shoqatës janë specialistë të kompanive të transportit, porte, firma juridike, shkencëtarë, mësues dhe studentë të diplomuar të universiteteve dhe instituteve kërkimore, punonjës të autoriteteve ekzekutive federale të Rusisë: Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Transportit, Ministria e Shkencave, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Federale e Peshkimit, Ministria e Burimeve Natyrore, etj.

Gjatë ekzistencës së saj, Shoqata ka zënë vend në mënyrë të vendosur në jetën publike dhe shkencore, është njohur si një bashkësi e specialistëve të kualifikuar në fushën e ligjit të detit, gëzon një autoritet të merituar jo vetëm në vend, por edhe jashtë saj.

Anëtarët e Shoqatës morën pjesë aktive në zhvillimin e një projektligji shumë të rëndësishëm legjislativ dhe akteve të tjera rregullatore ligjore: Ligji i Federatës Ruse "Për Kufirin Shtetëror të Federatës Ruse", Ligjet Federale: "Në raftin kontinental të Federatës Ruse", 1995, "Në Ujërat e Brendshme, Detin Territorial dhe zona kontigjente e Federatës Ruse "1998," Në zonën ekskluzive ekonomike të Federatës Ruse "1998," Në portet e Federatës Ruse dhe ndryshimet në disa akte legjislative USSIAN Federata »2007 g. 1999 Kodi i Transportit Tregtar të Federatës Ruse, Anëtarët e Shoqatës gjithashtu morën pjesë në përgatitjen e komenteve për aktet e treguara juridike. Fatkeqësisht, që nga 2017, anëtarësimi i Rusisë në MMK është pezulluar.

Më poshtë është një tabelë e pjesëmarrësve në Komitetin Ndërkombëtar Detar

Vend Organizatë Faqe Почта
Argjentinë Asociacion argentina de derecho maritimo www.aadm.org.ar
Australia dhe Zelanda e Re Shoqata e së drejtës detare të australisë dhe të Zelandës së re www.mlaanz.org
Belgjikë Shoqata belge de droit detare belgische vooriging voor zeerecht www.bvz-abdm.be
Brazil Associação brasileira de direito marítimo www.abdm.org.br
Камерун Shoqata camerounaise du droit detare www.acdm.org
Kanadë Shoqata Kanadeze e Drejtësisë Detare www.cmla.org
Kili Asociacion chilena de derecho maritimo www.achdm.cl
Kinë Shoqata e ligjit detar të Kinës www.cmla.org.cn
Колумбия Asociacion colombiana de derecho maritimo - "acoldemar" www.acoldemar.org
Конго Shoqata Congolaise du droit detare www.acodm.org
Kroacia Hrvatsko društvo za pomorsko pravo www.hdpp.hr
Republika Popullore Demokratike e Koresë Shoqata e së drejtës detare, dpr korea www.silibank.net.kp
Danimarkë Dansk soretsforening www.cmidenmark.dk
Afrika Lindore Shoqata lindore e së drejtës detare të Afrikës www.eamla.org
Эквадор Asociacion ecuatoriana de derecho maritimo "asedmar" www.apolo.ec
Finlandë Suomen merioikeusyhdistys finlands sjörättsförening presidenti @ fmla.fi
Francë Shoqata francaise du droit detare www.afdm.asso.fr
Gjermani Deutscher verein für internationales seerecht www.reederverband.de
Greqi Shoqata Helenike e Drejtësisë Detare www.timagenislaw.com
Hong Kong Shoqata e drejtësisë detare në Hong Kong www.hkmla.org
Indi Shoqata indiane e së drejtës detare www.indianmaritimelawassociation.com
Indonezi Shoqata indoneziane e së drejtës detare (imla) www.indonesianmla.com
Irlandë Shoqata Irlandeze e Drejtësisë Detare www.irishmaritimelaw.ie
Izrael האגודה הישראלית למשפט www.friedman.co.il
Itali Associazione italiana di diritto marittimo www.aidim.org
Japoni Shoqata japoneze e ligjit detar www.jmla.jp
Малайзия Shoqëria ndërkombëtare e malajzisë e së drejtës detare www.imsml.org
Мальта Shoqata e ligjit detar të Maltës www.mmla.org.mt
Мексика Asociacion mexicana de derecho maritimo, ac www.meloandmelo.com
Holandë Vervoerrecht i fjalës vereniguese Nederlandse www.vervoerrecht.nl
Нигерия Shoqata e së drejtës detare Nigeriane www.nmlaonline.org
Норвегия Den norske sjorettsforening www.sjorettsforeningen.no
Панама Asociacion panamena de derecho maritimo www.apademar.com
Peru Asociaci? N peruana de derecho maritimo www.vyalaw.com.pe
Филиппины Shoqata e së drejtës detare të Filipineve (marlaw) www.marlawph.com
Poloni Polskie stowarzyszenie prawa morskiego www.pmla.org.pl
Republika e Koresë Shoqata e ligjit detar Kore www.kormla.or.kr
Rumani Shoqata Rumune e Drejtësisë Detare www.maritimelaw.ro
Сенегал Shoqata senegalaise de droit des activites maritimes (asdam) www.fplegal.sn
Singapore Shoqata e së drejtës detare të singaporit www.mlas.org.sg
Sllovenia Dru tvo za pomorsko pravo slovenije www.dpps-mlas.si
Afrikën e Jugut Shoqata e së drejtës detare e republikës së Afrikës së Jugut www.mlasa.co.za
Spanjë Asociación española de derecho marítimo www.aedm.es
Швеция Svenska sjörättsföreningen www.svenskasjorattsforeningen.se
Zvicra Shoqata suisse de droit detare schweizerische vereinigung für seerecht www.swissmla.ch
Tanzania Shoqata e së drejtës detare të Tanzania ibrabendera@yahoo.com
Turqi Deniz hukuku dernegi sevilay.kuru@nsn-law.com
Ukrainë Shoqata e avokatëve detarë të Ukrainës www.umba.org.ua
Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda Veriore Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe të Britanisë së Madhe dhe Britanisë së Madhe www.bmla.org.uk
Уругвай Asociacion uruguaya de derecho maritimo www.audm.com.uy
Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shoqata e së drejtës detare e shteteve të bashkuara www.mlaus.org
Venezuela Asociación venezolana de derecho maritimo www.avdm-cmi.com
1 në 20 (53)

Уполномоченные лица таможенных органов будут осуществлять личный прием заявителей, а также обеспечивать с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит...
16:55 30-11-2020 Më shumë detaje ...
Порядок представления деклараций по водному налогу в связи с изменением порядка ведения карточек расчетов с бюджетом не изменился. Об этом сообщает ФНС РФ в письме от 25.11.2020 № СД-4-3/19400@.
16:55 30-11-2020 Më shumë detaje ...
FCS ka identifikuar gabimet tipike të bëra nga pjesëmarrësit në aktivitetin ekonomik të huaj dhe duke çuar në një rritje të kohës për shlyerjen e tarifës së përdorimit.
16:10 30-11-2020 Më shumë detaje ...
Senatori i Federatës Ruse Grigory Karasin dhe Përfaqësuesi Special i Kryeministrit të Gjeorgjisë për zgjidhjen e marrëdhënieve me Rusinë Zurab Abashidze diskutuan të Premten në formatin e një videokonferencë perspektivat për rivendosjen e komunikimit ajror midis dy vendeve.
00:58 28-11-2020 Më shumë detaje ...