Detajet e Kontaktit
Jemi në hartë
Shkruaj një mesazh
Dërgoni një kërkesë ose kërkesë

Aplikimi për llogaritjen e dorëzimit dhe regjistrimit të mallrave

Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Input i pavlefshëm
Ju ndoshta keni një gabim titulli
Shkruaj diçka të gabuar, të duhet vetëm numra
Wrong!
Input i pavlefshëm
Nga 3 Mars 2021, si pjesë e riorganizimit të autoriteteve doganore, disa pika doganore në doganat Vyborg, Pskov dhe Shën Petersburg janë duke u likuiduar.
03:18 05-12-2020 Më shumë detaje ...
Video e leksionit "Pagesat sociale shtetërore për mjekët dhe punëtorët e tjerë të mjekësisë dhe organizatave të tjera në 1 - 2020 në lidhje me COVID-2021" është postuar në faqen 19C: Salla e Ligjëratave.
02:03 05-12-2020 Më shumë detaje ...